PLC软件_安徽瑞祥产业无限公司

欧冠比赛时间表

请百度搜刮安徽瑞祥产业无限公司官方网站关头词找到咱们!

PLC软件

电气软件设想库
序号 规范编号 称号 功效申明 版本
1 FB1 FB1_2Pos3Way_Valve 二位三通单电控(主动焊场所) V1.0
2 FB2 FB2_2Pos5Way_Valve 二位五通电磁阀双电控 V1.0
3 FB3 FB3_3Pos6Way_Valve 三位五通电磁阀双电控 V1.0
4 FB6 FB6_Vacuum 电控真空吸盘 V1.0
5 FB11 FB11_LiftTower_AB755 起落机起落节制块(逻辑+变频器) V1.0
6 FB16 FB16_RollConvey_AB70 通俗滚床行走变频(逻辑+变频器) V1.0
7 FB18 FB18_RollRotate_AB70 扭转滚床变频(逻辑+变频器) V1.0
8 FB20 FB20_RollConvey_Logic 高速滚床行走逻辑块 V1.0
9 FB30 FB30_Robot_Kuka KUKA机械人块 V1.0
10 FB31 FB31_Robot_NACHI NACHI机械人块 V1.0
11 FB35 FB35_CollisionToCollision CollisionToCollision V1.0
12 FB40 FB40_SewPosition8Control  SEW变频器8地位节制块 V1.0
13 FB41 FB41_RollConvey_AB755 高速滚床变频器节制块 V1.0
14 FB42 FB42_Motor_AB70 AB70接口块(不含逻辑) V1.0
15 FB43 FB43_RollLift_AB755 高速滚床起落(逻辑+接口) V1.0
16 FB70 FB70_StyleConvey 车型通报(主线二级用,通报完全RFID数据) V1.0
17 FB71 FB71_StyleConvey 车型通报(门盖用,通报部份数据) V1.0
18 FB73 FB73_RFID RFID读写块 V1.0
19 FB75 FB75_ProCodeCoding 车型转法式号 V1.0
20 FB80 FB80_SafetyDoorBox 不带电磁锁宁静门操纵盒 V1.0
21 FB81 FB81_SafetyDoorBox 带电磁锁宁静门操纵盒 V1.0
22 FB83 FB83_StartBox SIEMENS双手按钮盒 V1.0
23 FB90 FB90_AirSource 气源处置 V1.0
24 FB91 FB91_SensorAlarm 传感器报警 V1.0
25 FB101 FB101_CycleTime 计工位轮回时候 V1.0
26 FB126 FB126_PNIODiag_S7 S7-300/400 ProfiNET诊断块 V1.0
27 FB127 FB127_PNIODiag_S7 S7-1500 ProfiNET诊断块 V1.0
28 FB130 FB130_Cylinder Msg_Alarm 气缸报警 V1.0
29 FB140 FB140_SewPosition8Windon SEW变频器,共同触摸显现用 V1.0
30 FB300 FB300_MES_Control 出产办理体系功效块 V1.0
31 FC35 FC35_Unique_Contin_Check 干与区要求核对(避免反复请求两干与区) V1.0
32 FC60 FC60_Mode 形式功效块 V1.0
33 FC92 FC92_RobotAlarm 机械人报警代码 V1.0
34 FC100 FC100_Steplock Sequence步前提检测、报警 V1.0
35 FC103 FC103_COLLECTIVE MESSAGE 报警汇总 V1.0
36 FC115 FC115_CMU_Lamp HMI柱灯 V1.0
37 FC136 FC136_TIMER1 计时块,以脉冲计数来计时 V1.0
38 FC140 FC140_ReleaseZone 变频器地区开释 V1.0
39 FC150 FC150_Byte to Word 字节转字 V1.0
40 FC151 FC151_MutBitToByte 位转字节 V1.0
41 FC152 FC152_DBToDB_XOW V1.0
42 FC153 FC153_DB_FILL DB块添补 V1.0
43 FC160 FC160_EdgePulse V1.0
44 FC161 FC161_DriveSync V1.0
[向上]